میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > خدمات مرتبط با برقراری انشعاب > درخواست برقراری انشعاب از شرکت های برق منطقه ای
درخواست برقراری انشعاب از شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: درخواست برقراری انشعاب صنعتی از شرکت های برق منطقه ای
مدارک لازم برای انجام خدمت:
 • پروانه و یا جواز تاسیس
 • پروانه بهره برداری، اساس نامه شركت
 • روزنامه رسمی آخرین تغییرات شركت
 • نقشه جغرافیایی محل تامین برق
 • مشخصات و فهرست انشعاب های فعلی در محل درخواست
 • مشخصات و فهرست شبكه های منصوبه و پیش بینی شده در محل درخواست
 • مطالعات برآورد قدرت درخواستی
 • سند احراز هویت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 4 روز
تعداد مراجعه حضوری: یکبار برای همیشه
مراحل خدمت:
 1. ثبت درخواست
 2. دریافت کد پیگیری
 3. بررسی کارشناسی
 4. تایید شرایط مالی و فنی برقراری انشعاب توسط متقاضی
 5. تایید قرارداد توسط متقاضی
 6. اعلام نتیجه نهایی