میز خدمات الکترونیک صنعت برق
شرکت برق منطقه ای
صفحه اول > ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین > مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای
شرح خدمت: مشترک می‌تواند اطلاعات مربوط به سوابق مصرف و وضعیت صورت‌حساب‌های پرداختی خود را به شکل غیرحضوری دریافت کند. ارائه این خدمت زمانی میسر است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را ارایه نماید.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
  • -
متوسط مدت زمان ارائه خدمت: 1 روز
تعداد مراجعه حضوری: یکبار برای همیشه
مراحل خدمت:
  1. مشاهده سوابق مصرف